na vrh
Poruka na Viber
Poruka na WAPP
Poruka na E-amailServis

Naš servis vam može obezbediti:

  • Instaliranje mašina
  • Obuku operatera na mašinama
  • Održavanje i servis mašina
  • Tehničku podršku prilikom korišćenja softvera na CNC mašinama made in Italy
  • Pravljenje programa po narudžbini
  • Pomoć pri izboru alata za mašine i snabdevanje istih
  • Snabdevanje potrošnim materijalima i pratećim priborom i opremom
  • Stručne savete prilikom izbora za kupovinu mašina.
  • Stručne tehničke savete
  • Organizaciju štandova i izvođenje demonstracija tokom sajmova drvne industrije na CNC mašinama made in Italy

 

SPISAK ZEMALJA GDE SU NAŠI TEHNIČARI PUTOVALI I IMALI INTERVENCIJE RAZNIH TIPOVA DO DANAS

EVROPA

BLISKI ISTOK

AZIJA

1 ALBANIJA

1 DUBAI

1 AZERBEJDŽAN

2 AUSTRIJA

2 IRAN

2 GRUZIJA

3 BiH

3 IZRAEL

3 INDIJA

4 BUGARSKA

4 JORDAN

4 KAZAHSTAN

5 CRNA GORA

5 KATAR

5 KINA

6 ČEŠKA

6 LIBAN

6 MALEZIJA

7 ESTONIJA

7 SIRIJA

7 SINGAPUR

8 GRČKA

8 TURSKA

8 UZBEKISTAN

9 HRVATSKA

9 OMAN

9 JUŽNA KOREJA

10 ISLAND

10 KIPAR

10 TAJVAN

11 ITALIJA

12 LETONIJA

13 MAKEDONIJA

14 MALTA

15 MAĐARSKA

16 NORVEŠKA

17 POLJSKA

18 RUMUNIJA

19 RUSIJA

20 SLOVAČKA

21 SLOVENIJA

22 UKRAJINA

23 VELIKA BRITANIJA

24 FRANCUSKA

25 BELORUSIJA

AUSTRALIJA

AFRIKA

AMERIKA

1 AUSTRALIJA

1 ALŽIR

1 MEKSIKO

2 EGIPAT

2 SAD

3 GANA

4 JUŽNO AFRIČKA REPUBLIKA

5 LIBIJA

6 MAROKO

7 MAURITANIJA

8 MOZAMBIK

9 NIGERIJA

10 TUNIS

11 SUDAN

12 ETIOPIJA

13 KENIJA